Κόστος & Χρόνος Εργασίας


Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ - 450 ευρώ ανά τοίχο για τα παιδικά θέματα & από 600 -1500 ευρώ για ολόκληρα δωμάτια + οροφή.

 

Κάθε τοιχογραφία είναι μοναδική, όπως μοναδικός είναι και ο κάθε χώρος.

Ο καλλιτέχνης περιορίζεται μόνο από τον χρόνο. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει κανείς, τόσο μεγαλύτερο το βάθος της λεπτομέρειας το οποίο μπορεί να πετύχει.Η αμοιβή συνεπώς έχει άμεση σχέση με το χρόνο.

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει οριστικός τιμοκατάλογος.

Κάποια έργα απαιτούν περισσότερο χρόνο και ενέργεια -ανάλογα με τις διαστάσεις, τις δυσκολίες της επιφάνειας, το πόσο πλούσιο ή λιτό είναι το θέμα, κλπ.- ενώ κάποια άλλα λιγότερο. Έτσι,οι τιμές τους μπορεί να διαφέρουν, έστω και ελάχιστα.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι προσιτές και προσαρμοσμένες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

 

_____________________________________________________________________________________