Κόστος & Χρόνος Εργασίας


Η επίσκεψη στον χώρο σας χρεώνεται με το ποσό των 20 ευρώ, το οποίο αφαιρείτε από την αξία του έργου εφόσον συμφωνήσουμε να συνεργαστούμε.

Ενδεικτικά, οι τιμές κυμαίνονται από 250 ευρώ - 450 ευρώ ανά τοίχο για τα παιδικά θέματα & από 600 -1500 ευρώ για τα θέματα εκτός των παιδικών. Αλλά αυτό και πάλι είναι σχετικό.....

 

Κάθε τοιχογραφία είναι μοναδική, όπως μοναδικός είναι και ο κάθε χώρος.

Ο καλλιτέχνης περιορίζεται μόνο από τον χρόνο. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει κανείς, τόσο μεγαλύτερο το βάθος της λεπτομέρειας το οποίο μπορεί να πετύχει.Η αμοιβή συνεπώς έχει άμεση σχέση με το χρόνο και με την απαίτηαη του πελάτη όσον αφορά την ποιότητα-λεπτομέρεια.

Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει οριστικός τιμοκατάλογος.

Κάποια έργα απαιτούν περισσότερο χρόνο και ενέργεια -ανάλογα με τις διαστάσεις, τις δυσκολίες της επιφάνειας, το πόσο πλούσιο ή λιτό είναι το θέμα, κλπ.- ενώ κάποια άλλα λιγότερο. Έτσι,οι τιμές τους μπορεί να διαφέρουν, έστω και ελάχιστα.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι προσιτές και προσαρμόσιμες στις σημερινές συνθήκες της αγοράς.

 

_____________________________________________________________________________________